KOSZYK

Liczba produktów: 0   Suma: 0 zł
 
666 35 33 35biuro@zamkisklep.pl


PRZY ZAMÓWIENIU
OD 700 PLN

Zwroty

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) - klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zwrotu towaru. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania przez klienta przesyłki z zamówionym towarem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi klient.

Do zwracanego towaru obowiązkowe jest załączenie otrzymanego paragonu/ kserokopii faktury.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).

Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zostanie zawarta przez firmę/przedsiębiorcę, to przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje. 

 

Formularz zwrotu

 

Formularz podpisany należy przesłać wydrukowany na adres:

SvS Systemy Zabezpieczeń Mirosław Solecki vel Szymański

ul. Warszawska 106A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

bądź drogą mailową na adres: biuro@zamkisklep.pl.

 

Reklamacje

 

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie i przesłanie formularz reklamacji dostępnego na stronie internetowej lub przez osobiste zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie sprzedawcy przy ul. Warszawskiej 106A (wejście od ulicy Kazikowskiego).

 

W przypadku osobistego składania reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź oświadczenia o składanej reklamacji!

W przypadku braku możliwości wydrukowania prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: biuro@zamkisklep.pl.

 

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

SvS Systemy Zabezpieczeń Mirosław Solecki vel Szymański

ul. Warszawska 106A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

bądź złożyć osobiście w siedzibie sprzedawcy (adres powyżej).

Twitter
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń:
666 35 33 35
lub wyślij maila:
biuro@zamkisklep.pl
Licencja Policji, Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego 1 stopnia, Doradztwo techniczne